Zastosowanie szablonów Trust Case w pracy z normą BS 7799 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie szablonów Trust Case w pracy z normą BS 7799

Abstrakt

Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Wykorzystanie Trust Case do analizy i uzasadniania zaufania do systemów IT jest przedmiotem aktywnych badań. Podejście to znalazło zastosowanie w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety critical), a ostatnio jest również rozwijane pod kątem zastosowań do zabezpieczeń systemów (ang. security critical) jak również do analizy systemów uwarunkowanych prywatnością (ang. privacy critical). Artykuł prezentuje wyniki badań ukierunkowanych na odwzorowanie w strukturze Trust Case wymagań normy BS 7799 pod kątem oceny zgodności rozpatrywanego systemu z wymaganiami zawartymi w normie. Powstaje w ten sposób szablon Trust Case, który stanowi "pojemnik" na materiał dowodowy potwierdzający zgodność z normą i jednocześnie odzwierciedlający strukturę i system pojęciowy normy. W artykule opisano, w jaki sposób powstał taki szablon dla normy BS 7799 oraz omówiono jego potencjalne zastosowania. Przedstawiono również wyniki studium przypadku dotyczącego zastosowania tego szablonu do oceny zgodności z wymogami normy BS 7799 rzeczywistego systemu powstającego w jednej z instytucji międzynarodowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ENIGMA 2006 : X Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, Warszawa, 22-24 maja 2006 strony 305 - 319
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Cyra Ł., Górski J.: Zastosowanie szablonów Trust Case w pracy z normą BS 7799// ENIGMA 2006 : X Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, Warszawa, 22-24 maja 2006/ ed. red. Iwona Pawlukiewicz. Warszawa: Enigma sp. z o. o., 2006, s.305-319
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi