Zastosowanie sztucznej inteligencji do identyfikacji groźnych wypadków samochodowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie sztucznej inteligencji do identyfikacji groźnych wypadków samochodowych

Abstrakt

Ogromna liczba ofiar wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych z tym związanych jest powodem priorytetowego podejścia organizacji światowych do problemu bezpieczeństwa pojazdów samochodowych. Pomimo dużych nakładów finansowych nadal nie powstał system globalnego zarządzania wypadkami. Celem tej pracy jest inteligentny system pokładowy, który na podstawie sygnałów pomiarowych będzie wnioskować o występujących zagrożeniach. W dalszej perspektywie podejmować będzie decyzje zawiadomienia służb ratowniczych, podając pozycję pojazdu oraz przebieg wypadku. W trakcie prac dokonano klasyfikacji zdarzeń drogowych ze względu na ich charakter oraz zaproponowano system przeznaczony do ich identyfikacji. Szczególny nacisk położono na analizę groźnych (złożonych) wypadków o charakterze wywrotek, które mają najwyższy wskaźnik śmiertelności. Wykorzystano technologię MEMS (Micro-Electro-Mechanical Sensors) do pomiaru parametrów kinematycznych; przyspieszeń liniowych i prędkości kątowych. Badania przeprowadzone zostały na dwóch modelach pojazdów (w skali 1:10 i 1:8). Do klasyfikacji wypadków zastosowano elementy Sztucznej Inteligencji: modularne sieci neuronowe i algorytmy genetyczne. Poddano dyskusji podejście analityczne do rekonstrukcji trajektorii ruchu pojazdu jako alternatywnej metody rozpoznawania wypadków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 341 - 356,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Mazurek S., Derebecki D., Gwardyński Ł., Jarzewicz P.: Zastosowanie sztucznej inteligencji do identyfikacji groźnych wypadków samochodowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.341-356
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi