Zastosowanie technik harmonicznych w ocenie korozji wżerowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie technik harmonicznych w ocenie korozji wżerowej

Abstrakt

Przedstawiono próbę zastosowania metod zmiennoprądowych do oceny podatności na korozję wżerową stali stopowych 304L i 316L. Badania przeprowadzono w 0,1M NaCl. Na sygnał stałoprądowy nałożono sinusoidalny sygnał napięciowy o częstotliwości 10 Hz. Dzięki jednoczesnej cyfrowej rejestracji sygnału pobudzenia i odpowiedzi badanego układu otrzymano ciągłe zmiany modułu impedancji i modułu pojemności w trakcie klasycznej cyklicznej polaryzacji. Na podstawie otrzymanych rejestrów wyznaczono również krzywe cyklicznej polaryzacji a na ich podstawie potencjały charakterystyczne korozji wżerowej (Eb, Eep).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 167 - 171,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak S., Ślepski P., Krakowiak A.: Zastosowanie technik harmonicznych w ocenie korozji wżerowej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. spec. (2002), s.167-171
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi