Zastosowanie techniki fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz uzupełniających metod spektroskopowych w analizie składu historycznych obiektów metalowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie techniki fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz uzupełniających metod spektroskopowych w analizie składu historycznych obiektów metalowych

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 275 - 281
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Żmuda-Trzebiatowska I.: Zastosowanie techniki fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz uzupełniających metod spektroskopowych w analizie składu historycznych obiektów metalowych// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. W. Przybylskiego. Gdańsk: Wyd. Wydział Mechaniczny PG, 2010, s.275-281
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi