Zastosowanie techniki NIR w analizie jakościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie techniki NIR w analizie jakościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych

Abstrakt

W ramach współpracy pomiedzy Katedrą Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG, a zakładem produkcji kosmetyków i farmaceutyków Ziaja Ltd. podjęto prace badawcze nad opracowaniem nowych metod analitycznych stosując spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR). Metoda ta wykorzystuje absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 12 000 - 4 000 cm-1 (780-2500 nm). Absorpcja w zakresie NIR pochodzi głównie nod nadtonów i drgań kombinacyjnych wiązań C-H, N-H i O-H. Widmo uzyskane techniką NIR jest unikatowym ''odciskiem palca'' badanej substancji i zależy m.in. od stanu fazowego i postaci krystalicznej składników próbki. Widma uzyskane tą techniką są stosunkowo trudne do bezpośredniej analizy. W calu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji nalezy zastosować odpowiednie metody chemometryczne. Celem prezentowanych badań było opracowanie metod jakościowej analizy wybranych surowców stosowanych w firmie Ziaja Ltd. z wykorzystaniem techniki NIR.Pierwszym etapem pracy było stworzenie biblioteki widm. W oparciu o tą bibliotekę stworzono metody służące do analizy jakościowej (identyfikacji) surowców. Zastosowano w tym celu klasyfikator SIMCA. Przed przystąpieniem do tworzenia metody surowe widma poddano obróbce wstepnej stosując zaawansowane metody chemometryczne, takie jak: transformacja SNV, algorytm Savitzkiego-Golaya oraz algorytm MSC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości strony 336 - 339
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Ogonowska-Wrosz P., Mazerski J.: Zastosowanie techniki NIR w analizie jakościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych// Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości/ ed. red. Z. Hubicki. - Wydz. Chem. UMCS Lublin: Wydz. Chem. UMCS, 2009, s.336-339
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 449 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi