Zastosowanie termografii w diagnostyce i badaniach urządzeń elektronicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie termografii w diagnostyce i badaniach urządzeń elektronicznych

Abstrakt

Zaproponowano zastosowanie techniki termowizyjnej do oceny poprawność konstrukcji i działania urządzeń elektronicznych, biorąc pod uwagę krótki czas badań oraz możliwość bezpośredniej oceny uzyskanych wyników. Technikę termowizyjną zastosowano do badania elementów ochronnych zasilacza AC/DC w czasie standardowych badań odporności na udary oraz do badania modułów GSM pracujących pod kontrolą nadrzędnego programu sterującego i płyty głównej centrali systemu przeciwpożarowego. Pomiary termowizyjne zastosowano do oceny przyrostu temperatury ww. urządzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 59, strony 345 - 348,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Konczakowska A., Galla S.: Zastosowanie termografii w diagnostyce i badaniach urządzeń elektronicznych// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 59., nr. 4 (2013), s.345-348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi