Zastosowanie testów statystycznych do detekcji zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie testów statystycznych do detekcji zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu opartej o testy statystyczne metody detekcji zakłóceń impulsowych występujących w sygnałach fonicznych. W pracy scharakteryzowano zasadę działania parametrycznych detektorów zniekształceń. Omówiono podstawowe rodzaje zakłóceń impulsowych typowych dla archiwalnych i współczesnych sygnałów fonicznych. Szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne parametrycznych detektorów cyfrowych oraz ideę wykorzystania testów statystycznych do detekcji zakłóceń impulsowych. Na koniec omówiono wyniki doświadczalne, w których dokonano porównania własności zaproponowanego algorytmu z metodą detekcji opartą o analizę wariancji sygnałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Cisowski K.: Zastosowanie testów statystycznych do detekcji zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi