Zastosowanie testu Microtox® do oceny toksyczności moczu człowieka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie testu Microtox® do oceny toksyczności moczu człowieka

Abstrakt

Podstawową zaletą moczu jako próbki biologicznej jest nieinwazyjność jego pobierania, ale także fakt, że można go pozyskiwać w dużych ilościach. Rutynowe badanie moczu daje skąpe informacje na temat zdrowia, dlatego poszukiwane są inne metody badania, wykorzystujące duży potencjał diagnostyczny tego materiału biologicznego. Celem badań było określenie zależności pomiędzy warunkami pracy a toksycznością moczu pracowników zatrudnionych w oczyszczalni ścieków.Toksyczność moczu oznaczano za pomocą testu Microtox.Wyniki pokazały różnice w toksyczności moczu pomiędzy próbkami pochodzącymi od różnych osób, ale również pomiędzy dwiema badanymi grupami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Higieny i Epidemiologii nr T. 91,
ISSN: 1895-4316
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szychowska K., Kapuścińska M., Okrągła E., Wolska L.: Zastosowanie testu Microtox® do oceny toksyczności moczu człowieka// Problemy Higieny i Epidemiologii. -Vol. T. 91., nr. nr 3 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi