Zastosowanie ultrafiltracji do dezynfekcji i doczyszczania ścieków oczyszczonych = Ultrafiltration process in disinfection and advanced treatment of tertiary treated wastewater - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie ultrafiltracji do dezynfekcji i doczyszczania ścieków oczyszczonych = Ultrafiltration process in disinfection and advanced treatment of tertiary treated wastewater

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad ultrafiltracją komunalnych ścieków oczyszczonych. Ustalono, że ultrafiltracja jest skuteczną metodą dezynfekcji. W permeacie obserwowano jedynie pojedyncze komórki bakterii wskaźnikowych. Proces ultrafiltracji umożliwia dalszą poprawę parametrów fizyczno-chemicznych ścieków oczyszczonych. Najlepiej usuwane były mętność oraz fosfor ogólny, dobre efekty uzyskano w usuwaniu ChZT oraz BZT5, w niewielkim stopniu usuwany był azot ogólny. Zaobserwowano, że składniki, których stężenie korelowało z ilością zawiesiny w odpływie z oczyszczalni, były lepiej usuwane ze ścieków w procesie ultrafiltracji, niż składniki, gdzie takiej korelacji nie stwierdzono.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 1 strony 87 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bray R., Quant B., Jankowska K., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Sokołowska A., Olańczuk-Neyman K.: Zastosowanie ultrafiltracji do dezynfekcji i doczyszczania ścieków oczyszczonych = Ultrafiltration process in disinfection and advanced treatment of tertiary treated wastewater// Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 1/ ed. red. K. Konieczny, I. Korus. Gliwice: KIŚ PAN, 2010, s.87-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi