ZASTOSOWANIE ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW METALOWYCH O OSNOWIE ALUMINIOWEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZASTOSOWANIE ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW METALOWYCH O OSNOWIE ALUMINIOWEJ

Abstrakt

Energia wybuchu może zostać wykorzystana do realizacji wielu procesów technologicznych, m.in. wytwarzania złączy zgrzewanych, prasowania proszków, tłoczenia, odprężania i utwardzania metali. Bardzo interesującym zastosowaniem technologii zgrzewania wybuchowego jest wytwarzanie kompozytów metalowych. W artykule scharakteryzowano kompozyty metalowe i zgrzewanie wybuchowe jako jedną z metod ich otrzymywania. Przedstawiono autorską technologię uzyskiwania kompozytów metalowych o osnowie aluminiowej wzmocnionych wysokostopowymi drutami stalowymi. Na podstawie wyników badań metalograficznych, wytrzymałościowych oraz analitycznych wykazano przydatność wykorzystania energii wybuchu do wytwarzania kompozytów z aluminium wzmacnianego drutami stalowymi oraz zaproponowano kierunki dalszych badań.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 54 - 59,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Rogalski G., Fydrych D., Walczak W.: ZASTOSOWANIE ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW METALOWYCH O OSNOWIE ALUMINIOWEJ// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 6 (2013), s.54-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi