Zastosowanie Zielonej Infrastruktury do ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych w zlewni miejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie Zielonej Infrastruktury do ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych w zlewni miejskiej

Abstrakt

Wzrost liczby ludności, dynamiczna urbanizacja i wyczerpywanie się zasobów naturalnych są ważnymi problemami, z którymi trzeba się zmierzyć w niedalekiej przyszłości. Jednym z najcenniejszych zasobów jest woda, której zasoby podlegają bardzo silnej presji, szczególnie na terenie miast. Wymaga to pilnego poszukiwania i wprowadzania rozwiązań mających na celu ograniczanie i racjonalizację zużycia wody, ochrony zasobów wody przed zanieczyszczeniem oraz usuwania zanieczyszczeń dopływających zarówno ze źródeł punktowych jak i obszarowych. Do osiągnięcia tych celów powinny być, w miarę możliwości, wykorzystywane technologie charakteryzujące się niskim śladem środowiskowym, wpisujące się w założenia gospodarki cyrkulacyjnej. Takie założenia spełniają obiekty zaliczane do Zielonej Infrastruktury, do których zalicza się m.in. zielone dachy, ogrody deszczowe, oczyszczalnie hydrofitowe, obiekty bioretencyjne (np. muldy chłonne obsadzone roślinnością), które są często stosowane równolegle z takimi elementami jak nawierzchnie przepuszczalne (w celu podniesienia infiltracji do gruntu), zbieranie i ponowne wykorzystywanie wody opadowej czy odzysk ścieków szarych. Przykładem wielofunkcyjnych obiektów doskonale wpisujących się w założenia Zielonej Infrastruktury są oczyszczalnie hydrofitowe, które mogą być stosowane na terenach zurbanizowanych do różnych celów, począwszy od oczyszczania wód opadowych i spływów powierzchniowych z terenów miejskich i komunikacyjnych, poprzez doczyszczanie odpływów z oczyszczalni konwencjonalnych, oczyszczanie ścieków z przelewów burzowych, oczyszczanie odcieków ze składowisk komunalnych oraz fitoremediację zanieczyszczonych osadów dennych pochodzących ze zbiorników retencyjnych. Obiekty hydrofitowe stosowane są również do oczyszczania ścieków szarych, recyrkulowanych w gospodarstwach domowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Zastosowanie Zielonej Infrastruktury do ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych w zlewni miejskiej. Gdańsk: Polska Akademia Nauk, 2018.168 s. ISBN 978-83-63714-44-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi