Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

Abstrakt

W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat 1995-2004 dotyczących gospodarki polskiej, oszacowano parametry strukturalne rozpatrywanych modeli. W następnej kolejności dokonano interpretacji oszacowanych wyników i przeprowadzono symulację warunkową stóp wzrostu zatrudnienia i stóp bezrobocia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.. -Vol. T. 5., (2006), s.7-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 176 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi