Zaufanie do marek jako mediator pomiędzy postrzeganym ryzykiem i skłonnością do elektronicznego word-of-mouth - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie do marek jako mediator pomiędzy postrzeganym ryzykiem i skłonnością do elektronicznego word-of-mouth

Abstrakt

Rozwój Internetu oraz dostęp konsumentów do mediów społecznościowych wpływają na ich zaangażowanie on-line. Odzwierciedla to również sposób, w jaki konsumenci wyrażają opinie o markach i produktach w Sieci. Celem ankiety było zbadanie wpływu postrzeganego ryzyka i zaufania do marki na skłonność konsumentów do electronic word-of-mouth (eWOM). Ponadto, autorzy zbadali rolę zaufania do marki jako mediatora w relacji między postrzeganym ryzykiem i eWOM. Zastosowano modelowanie równań strukturalnych (SEM) do analizy danych pochodzących z badania, w którym wzięło udział 319 polskich konsumentów. Wyniki wykazały negatywny wpływ postrzeganego ryzyka na zaufanie do używanych marek. Pozytywny wpływ wykryto zarówno w asocjacji postrzeganego ryzyka i skłonności do eWOM, jak i zaufania do marek oraz zaangażowania konsumentów do wyrażania opinii w Internecie. Wreszcie, zaobserwowano częściową negatywną mediację zaufania do marki w relacji postrzeganego ryzyka i skłonności do generowania eWOM.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 22 razy

Licencja

Copyright (2017 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Handel Wewnętrzny strony 72 - 81,
ISSN: 0438-5403
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M., Schivinski B.: Zaufanie do marek jako mediator pomiędzy postrzeganym ryzykiem i skłonnością do elektronicznego word-of-mouth// Handel Wewnętrzny. -., iss. 5 (370) (2017), s.72-81
Bibliografia: test
 1. Bettencourt L.A. (1997), Customer voluntary performance: customers as partners in service delive- ry, "Journal of Retailing", No. 73(3). otwiera się w nowej karcie
 2. Bloch P.H., Richins M.L. (1983), Shopping without purchase: An investigation of consumer browsing behavior, "NA-Advances in Consumer Research", No. 10.
 3. Calder B.J., Malthouse E.C., Schaedel U. (2009), An experimental study of the relationship between online engagement and advertising effectiveness, "Journal of Interactive Marketing", No. 23(4). otwiera się w nowej karcie
 4. Carl W.J. (2006), What's all the buzz about? Everyday communication and the relational basis of word- of-mouth and buzz marketing practices, "Management Communication Quarterly", No. 19(4). otwiera się w nowej karcie
 5. Chaudhuri A., Holbrook M. B. (2001), The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty, "Journal of Marketing", No. 65(2). otwiera się w nowej karcie
 6. Chiou J.S., Droge C., Hanvanich S. (2002), Does customer knowledge affect how loyalty is for- med? "Journal of Service Research", No. 5(2). otwiera się w nowej karcie
 7. Delgado-Ballester E., Munuera-Aleman J.L., Yague-Guillen M.J. (2003), Development and valida- tion of a brand trust scale, "International Journal of Market Research", No. 45(1).
 8. Dholakia U.M. (2001), A motivational process model of product involvement and consumer risk per- ception, "European Journal of Marketing", No. 35(11/12). otwiera się w nowej karcie
 9. Dowling G.R., Staelin R. (1994), A model of perceived risk and intended risk-handling activity, "Journal of Consumer Research", No. 21(1). otwiera się w nowej karcie
 10. Ha H.Y., Perks H. (2005), Effects of consumer perceptions of brand experience on the web: Brand familiarity, satisfaction and brand trust, "Journal of Consumer Behaviour", No. 4(6). otwiera się w nowej karcie
 11. Hair Jr. J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E., (2014), Multivariate data analysis (Seventh Ed). Pearson Education Limited, Harlow UK.
 12. Harrison-Walker L.J. (2001), The measurement of word-of-mouth communication and an investiga- tion of service quality and customer commitment as potential antecedents, "Journal of Service Research", No. 4(1). otwiera się w nowej karcie
 13. Hennig-Thurau T., Gwinner K.P., Walsh G. Gremler D.D. (2004), Electronic word-of-mouth via con- sumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet?, "Journal of Interactive Marketing", No. 18(1). otwiera się w nowej karcie
 14. Hsin Chang H., Wen Chen S. (2008), The impact of online store environment cues on purchase inten- tion: Trust and perceived risk as a mediator, "Online Information Review", No. 32(6).
 15. Jacoby J., Kaplan L.B. (1972), The Components of Perceived Risk, (w:) Venkatesan M. (Ed.), SV -Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, IL: Association for Consumer Research, Chicago.
 16. Koehn D. (2003), The nature of and conditions for online trust, "Journal of Business Ethics", No. 43(1). otwiera się w nowej karcie
 17. Lacey R., Morgan R.M. (2008), Customer advocacy and the impact of B2B loyalty programs, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 24(1). otwiera się w nowej karcie
 18. Laudon K.C., Traver C.G. (2001), E-commerce: Business, technology, society, MA: Addison-Wesley, Boston.
 19. Lee M.K.O., Shi N., Cheung C.M.K., Lim K.H., Sia C.L. (2011), Consumer's decision to shop online: The moderating role of positive informational social influence, "Information & Management", No. 48. otwiera się w nowej karcie
 20. Liao S.H., Chung Y.C., Widowati R. (2009, December), The relationships among brand image, brand trust, and online word-of-mouth: an example of online gaming, (w:) Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. IEEM 2009. IEEE International Conference. otwiera się w nowej karcie
 21. Patkowski P. (2010), Potencjał konkurencyjny marki: jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa. handel_wew_5-2017.indd 79 2017-11-13 12:13:17
 22. Ranaweera C., Prabhu J. (2003), On the relative importance of customer satisfaction and trust as de- terminants of customer retention and positive word of mouth, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", No. 12(1). otwiera się w nowej karcie
 23. Schivinski B., Brzozowska-Woś M. (2015), Badanie aktywności online polskich konsumentów doty- czącej marek, "e-mentor", nr 2(59). otwiera się w nowej karcie
 24. Sichtmann, C. (2007), An analysis of antecedents and consequences of trust in a corporate brand, "European Journal of Marketing", No. 41(9/10). otwiera się w nowej karcie
 25. Verhoef P.C., Franses P.H., Hoekstra J.C. (2002), The effect of relational constructs on customer re- ferrals and number of services purchased from a multiservice provider: does age of relationship matter?, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 30(3). otwiera się w nowej karcie
 26. Warrington T.B., Abgrab N.J., Caldwell H.M. (2000), Building trust to develop competitive advan- tage in e-business relationships, "Competitiveness Review: An International Business Journal", No. 10(2). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi