Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa

Abstrakt

Celem artykułu jest próba syntezy poglądów przedstawicieli nauki na temat znaczenia zaufania i wiarygodności w komunikacji rynkowej w procesie budowania kapitału przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań wtórnych dotyczących badanego zagadnienia wykazała, że zaufanie stanowi podstawę tworzenia wiarygodności firmy, co w efekcie przekłada się na budowanie kapitału przedsiębiorstwa. Celem poznawczym artykułu jest przedstawienie założeń koncepcji marketingu 3.0 i przykładów jej implementacji w praktyce biznesowej. Na podstawie studium przypadku globalnego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego – Firmy TOMS – dokonano rozpoznania badanego zjawiska w rzeczywistości gospodarczej. Badania potwierdziły istotną rolę zaufania i niematerialnych wartości firmy, takich jak reputacja, wiarygodność i relacje z interesariuszami w procesie budowania kapitału przedsiębiorstwa. Wdrożenie w praktyce koncepcji marketingu 3.0 przez Firmę TOMS potwierdziło jej zasadność nie tylko przez korzyści ekonomiczne i rozwój badanego przedsiębiorstwa na rynku globalnym, ale również, a może przede wszystkim, przez wzrost świadomości, że firmy muszą być społecznie odpowiedzialne i dążyć do trwałego rozwoju na rzecz poprawy jakości życia i środowiska. Artykuł mieści się w kategorii studium przypadku, ma charakter teoretyczno-badawczy i może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych badań empirycznych.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 103 razy

Licencja

Copyright (2017 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Handel Wewnętrzny nr tom II, strony 227 - 239,
ISSN: 0438-5403
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E., Badzińska E.: Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa// Handel Wewnętrzny. -Vol. tom II., nr. 3(368) (2017), s.227-239
Bibliografia: test
 1. Czakon W. (2011), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, (w:) Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, War- szawa. otwiera się w nowej karcie
 2. Doroszewski W. (2016), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/lista [dostęp: 29.02.2016].
 3. Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnic- two Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Duncan T., Moriarty S. (1999), Commentary on relationship-based marketing Communications, "Australasian Marketing Journal", Vol. 7, No. 1. otwiera się w nowej karcie
 5. Dyer J., Nobeoka K. (2000), Creating and Managing a High Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case, "Strategic Management Journal", Special Issue: Strategic Networks, Vol. 21, No. 3. otwiera się w nowej karcie
 6. Flyvbjerg B. (2004), Five Misunderstandings About Case-Study Research, (w:) Seale C., Gobo G., Gubrium J.F., Silverman D. (Eds.), Qualitative Research Practice, Sage Publications, London and Thousand Oaks.
 7. Gołąb-Andrzejak E. (2014), Sposoby oraz narzędzia promocji podnoszące atrakcyjność imprezy bie- gowej, (w:) Waśkowski Z. (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Grönroos Ch. (2004), The ralationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 19, No. 2.
 9. Jenkins H. (2006), Convergence Culture. Where Old ans New Media Collide, New York University Press, New York and London. otwiera się w nowej karcie
 10. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010a), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan. I. (2010b), Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, John Willey & Sons, Hoboken. otwiera się w nowej karcie
 11. Maxwell J.A. (2005), Qualitative Research Design: an Interactive Approach, 2nd ed., Sage Publica- tions, Thousand Oaks, CA.
 12. Patton M.Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage Publications, New- bury Park.
 13. Schultz D.E., Tannenbaum S.I., Lauterborn R.F. (1992), Integrated Marketing Communications, NTC Publishing, Lincolnwood, IL. Sustainablebrand TOMS (2015), http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/business_models/sustainable_brands/ [dostęp: 20.02.2016].
 14. Sztompka P. (2007), Zaufanie, Wydawnictwo Znak, Kraków. TOMS One Day Without Shoes (2014), http://freshlyeducatedmen.com [dostęp: 25.05.2015].
 15. TOMS One Day Without Shoes (2015), http://shopwithmeaning.org/2012/04/today-is-one-day-without-shoes-are-you-barefoot-yet/ [dostęp: 20.02.2016]. otwiera się w nowej karcie
 16. TOMS One for One (2015), http://www.toms.com/one-for-one-en [dostęp: 25.05.2015]. otwiera się w nowej karcie
 17. TOMS Take a Pic = Give Shoes (2015), http://shortyawards.com/8th/toms-one-day-without-shoes-2015 [dostęp: 20.02.2016]. otwiera się w nowej karcie
 18. TOMS Where we give (2014), http://www.toms.com/one-for-one-en [dostęp: 25.05.2015]. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi