Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW – wyniki badania eksploracyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW – wyniki badania eksploracyjnego

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego określenia związków pomiędzy cechami użytkowymi serwisu WWW wydziału "X" szkoły wyższej a zaufaniem, satysfakcją i lojalnością studentów wobec tego serwisu. Zaproponowany model teoretyczny został zweryfikowany za pomocą badania empirycznego, w którym zastosowano podejście PLS-SEM. Rezultaty badania wskazują, że takie cechy wydziałowego serwisu WWW jak interaktywność, zawartość informacyjna oraz jakość informacji pozytywnie wpływają na satysfakcję studentów, zaś na zaufanie dodatnio oddziałują łatwość obsługi i jakość informacji. Z kolei zaufanie i satysfakcja pozytywnie wpływają na przywiązanie do serwisu. Badanie pozwoliło też na pomyślną walidację użytego instrumentu pomiarowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 1029 - 1035,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW – wyniki badania eksploracyjnego// MARKETING I RYNEK. -., nr. 8 (2014), s.1029-1035
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi