Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

Abstrakt

Zaufanie jest istotnym elementem klimatu pracy zespołowej i warunkiem budowania efektywnych zespołów, korzystających z potencjału zaangażowanych w realizację celu pracowników. Zaufanie jest też podstawą wdrażania w zespołach zasad empowermentu, rozumianego nie tylko jako przekazanie władzy członkom zespołu, ale również jako zdolność zespołu do przejmowania odpowiedzialności za realizację wybranego celu. W artykule przedstawiono zależności pomiędzy poziomem zaufania i empowemrnetem w zespołach. W badaniach skoncentrowano się na ocenie poziomu zaufania horyzontalnego (pomiędzy członkami zespołu) i wertykalnego (pracowników wobec lidera) w zespołach pracowniczych. Dokonano też oceny oczekiwań pracowników dotyczących tych dwóch wymiarów zaufania, co pozwoliło zidentyfikować luki zaufania. Stanowią one obszary do wdrażania rozwiązań wspierających kształtowanie klimatu zaufania i empowermentu w zespołach i w organizacjach.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów strony 57 - 69,
ISSN: 1734-087X
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?// Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. -., iss. 1(43) (2017), s.57-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi