Zawartość wapnia i magnezu oraz twardość wody w małych wiejskich wodociągach w województwie pomorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zawartość wapnia i magnezu oraz twardość wody w małych wiejskich wodociągach w województwie pomorskim

Abstrakt

Celem pracy było określenie zawartości wapnia i magnezu oraz twardości wody w wodociągach wiejskich województwa pomorskiego. Analizie poddano 82 losowo wybranych wodociągów wiejskich z ok. 750 tego typu obiektów w województwie. Dane dotyczące jakości wody uzyskano z Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz gminnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. We wszystkich wodociągach twardość wody mieściła się w granicach dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wynosiła od 71 do 445 mg CaCO3/dm3. Najniższą twardość, poniżej 100 mg CaCO3/dm3, zanotowano w ok. 5% wodociągów, a najwyższą (powyżej 400 mg CaCO3/dm3) w 4%. W 83% wodociągów twardość wynosiła od 150 do 300 mg CaCO3/dm3. Stężenie wapnia mieściło się w szerokich granicach - od 16,7 do 197,0 mg/dm3 (średnio 82,6 mg/dm3), a magnezu - od 5,0 do 32,8 mg/dm3 (średnio 12,9 mg/dm3).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Journal of Elementology nr 19, strony 103 - 104,
ISSN: 1644-2296
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Bray R., Fitobór K.: Zawartość wapnia i magnezu oraz twardość wody w małych wiejskich wodociągach w województwie pomorskim// Journal of Elementology. -Vol. 19, nr. 2 (Supplement) (2014), s.103-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi