Zaznajamianie uczniów ze studiami na uczelni technicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaznajamianie uczniów ze studiami na uczelni technicznej

Abstrakt

W artykule zaprezentowano formy działalności dydaktycznej organizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, skierowane do uczniów szkół średnich a mające na celu zapoznanie ich z głównymi nurtami działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału ETI: wykłady otwarte, Konkurs Informatyczno-Techniczny InfoTech, Informatyczną Ligę Zadaniową. W podsumowaniu omówiono korzyści jakie uczelni przynoszą wspomniane przedsięwzięcia dydaktyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ratajczak T.: Zaznajamianie uczniów ze studiami na uczelni technicznej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi