Zbrojenie tarcz i płyt - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zbrojenie tarcz i płyt

Abstrakt

W rozdziale 3.8 podręcznika ,,Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2,, przedstawiono metody obliczania zbrojenia ortogonalnego w tarczach i płytach betonowych, zalecanych w kolejnych wersjach EC-2. Bazują one na teorii plastyczności, przy czym wymiarowanie przeprowadza się dla wydzielonych z konstrukcji elementach płaskich jak: tarcze, ścianki środników bądź płyty (w tym mostowe). Metody wymiarowania nawiązują formalnie do klasycznego modelu kratownicowego Mörscha. Jakkolwiek uproszczony stanowi on w wielu przypadkach podstawę modelowania betonowych elementów zbrojonych, pracujących w stanie zarysowania (Faza II) i w ślad za tym pozwala na ich zwymiarowanie. W rozdziale 3.8.2 przedstawiono sposoby wymiarowania ortogonalnych siatek zbrojenia w tarczach zaś w rozdziale 3.8.3 metodę wymiarowania zbrojenia ortogonalnego w płytach. W obu przypadkach skomentowano od strony teoretycznej procedury obliczeniowe posiłkując się odpowiednimi przykładami (tarcza, płyta czysto skręcana). Zamieszczono również uwagi oparte na wnioskach z badań eksperymentalnych bądź praktyki wymiarowania stosowanej m. in. w projektowaniu płyt mostowych. W końcowym rozdziale 3.8.4 zamieszczono 2 przykłady obliczeniowe dotyczące wymiarowania zbrojenia ortogonalnego elementu betonowego w płaskim stanie naprężenia (tarcza) oraz obciążonego momentami mx, my, mxy elementu płytowego. Z uwagi na przyjęty zakres opracowania odpowiadający treści zapisów w EC-2 pominięto szereg innych sposobów wymiarowania, szczególnie siatek trzywarstwowych, efektywnych w przypadku trudności w ułożeniu zbrojenia zgodnie z kierunkami głównych naprężeń rozciągających (tj. w kierunku trajektorialnym).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych : według Eurokodu 2 strony 172 - 186
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Cichocki M.: Zbrojenie tarcz i płyt// Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych : według Eurokodu 2/ ed. red. Z. Majewski Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Eduk., 2006, s.172-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1061 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi