Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualne problemy rozwoju uzdrowisk w Polsce - problemy wynikające głównie z obowiązujących przepisów prawa. Zwrócono uwagę na istniejące nadal bariery w tym rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa strony 58 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E.: Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce// Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa/ ed. pod red. M. Boruszczaka. Gdańsk: WSTiH, 2011, s.58-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi