Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w świetle przepisów o rachunkowości i metody jej oceny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w świetle przepisów o rachunkowości i metody jej oceny

Abstrakt

W artykule ukazano w sposób szczegółowy uregulowania dotyczące zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Autor nawiązał zarówno do krajowych przepisów (ustawa o rachunkowości, normy wykonywania zawodu biełgego rewidenta), jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto przedstawiono metody oceny jednostek, z punktu widzenia ich zdolności do kontynuowania działalności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 strony 189 - 200
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w świetle przepisów o rachunkowości i metody jej oceny// Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2/ ed. red. nauk. Dariusz Zarzecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s.189-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi