Żeglarstwo wśród studentów na przykładzie wyników działania ''Żelgowanie na PG'': działałania szkoleniowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Żeglarstwo wśród studentów na przykładzie wyników działania ''Żelgowanie na PG'': działałania szkoleniowe

Abstrakt

Od kilku lat na Politechnice Gdańskiej realizowany jest program aktywizacji żeglarskiej studentów pod nazwą "Żeglarstwo na Politechnice". Prowadzone są dwukierunkowe działania: - z jednej strony akcja szkoleń na podstawowe stopnie żeglarskie adresowana do szerokiej rzeszy studentów i towarzysząca jej akcja kształcenia własnego zaplecza instruktorskiego, - z drugiej działania szkoleniowo- sportowe ukierunkowane na wychowanie własnej ekipy zawodników w klasie "Omega-sport" tak, aby reprezentowali PG w miarę na dobrym poziomie w skali kraju.W pracy przedstawiono historię podejmowanych działań, metody ich realizacji, wyniki i wnioski z nich wynikające.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kierunki rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej strony 47 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kozak J.: Żeglarstwo wśród studentów na przykładzie wyników działania ''Żelgowanie na PG'': działałania szkoleniowe// Kierunki rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej/ ed. red. A. Komorowski. - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2010, s.47-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi