Zespół mieszkaniowo-usługowy Witawa w Gdyni. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół mieszkaniowo-usługowy Witawa w Gdyni.

Abstrakt

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 52450 m2, a kubatura 131203 m3. Konstrukcję nośną stanowi ustrój żelbetowy monolityczny słupowo-płytowy. Autorzy artykułu będący jednocześnie autorami projektu omówili rozwiązania konstrukcyjne obiektu i jego realizację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 419 - 424,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Godycki-Ćwirko T., Wojdak R.: Zespół mieszkaniowo-usługowy Witawa w Gdyni.// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 8 (2003), s.419-424
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi