Zespoły komunalnej zabudowy mieszkaniowej w okresie przemian w Gdańsku na przykładzie Biskupiej Górki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły komunalnej zabudowy mieszkaniowej w okresie przemian w Gdańsku na przykładzie Biskupiej Górki

Abstrakt

W Gdańsku następują szybkie i znaczące zmiany, prowadzone liczne inwestycje, sprawy komunalnego mieszkalnictw zeszły na dalszy plan. Miasto prowadzi wiele działań o sztandarowym charakterze i strategicznym znaczeniu, głównie w związku z EURO 2012.Działalność sferze budownictwa mieszkaniowego prowadzą, więc wyłącznie deweloperzy i indywidualni inwestorzy. Działania te nie wpływają na poprawę stanu technicznego zasobów komunalnych i nie rozwiązują problemów ich dotyczących. Zagadnienia związane z rewitalizacją komunalnej substancji zabudowy mieszkaniowej, pomimo iż stanowią poważny problem dla ''miasta'', są drugoplanowe w porównaniu z wielkimi przedsięwzięciami o międzynarodowym znaczeniu. Cały wysiłek finansowy i organizacyjny władz miasta skupia się na realizacji obiektów sportowych, usługowych oraz infrastruktury.Zespoły zabudowy komunalnej, położone w atrakcyjnych rejonach Gdańska, maja znaczący potencjał, ich lokalizacja wskazuje na możliwość pełnienia przez nie, prócz mieszkalnej, również funkcję wspomagającą zaplecze międzynarodowej imprezy. Rejony to, dzięki szczególnym walorom historycznym i krajobrazowym, mogą stać sie atrakcją turystyczną.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architecturae et Artibus strony 58 - 63,
ISSN: 2080-9638
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Podwojewska M.: Zespoły komunalnej zabudowy mieszkaniowej w okresie przemian w Gdańsku na przykładzie Biskupiej Górki// Architecturae et Artibus. -., nr. no.2 (2010), s.58-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi