Zestawienie regulacji prawnych i norm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zestawienie regulacji prawnych i norm

Abstrakt

W artykule podaje się zestaw ośmiu najważniejszych rozporządzeń wydanych dotąd przez Ministerstwo Infrastruktury pomocnych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków, jak również - na podstawie osiemnastu źródeł - aktualnie obowiązujące normy (polskie oraz europejskie), które również zwierają szereg istotnych (przy opracowywaniu charakterystyki energetycznej) zaleceń technicznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 257 - 260
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Dembek J.: Zestawienie regulacji prawnych i norm// Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT, 2010, s.257-260
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi