Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem wewnętrznym zgrzeiny stopów aluminium AW7075-T651 i AW6082-T6 = Friction stir welding of aluminium alloys AW-7075-t651 and AW-6082-t6 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem wewnętrznym zgrzeiny stopów aluminium AW7075-T651 i AW6082-T6 = Friction stir welding of aluminium alloys AW-7075-t651 and AW-6082-t6

Abstrakt

W pracy przedstawione są wyniki badań nad złączami doczołowymi zgrzewanymi przy użyciu technologii Friction Stir Welding (FSW), wykonanymi z wysokowytrzymałego stopu Al-Zn (AW-7075-T651) oraz stopu Al-Mg2Si (AW-6082-T6) o wysokiej odporności na korozję. Stop AW-7075-T651 okazał się bardziej podatny na obniżenie własności mechanicznych w odniesieniu do materiału rodzimego. Złącza ze stopu AW-6082-T6 wykazały się lepszą plastycznością. Zaprezentowano również mikrostruktury w charakterystycznych strefach złączy FSW.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Adamowski J., Szkodo M.: Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem wewnętrznym zgrzeiny stopów aluminium AW7075-T651 i AW6082-T6 = Friction stir welding of aluminium alloys AW-7075-t651 and AW-6082-t6// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.7-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi