Zielone rozpuszczalniki w analityce chemicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zielone rozpuszczalniki w analityce chemicznej

Abstrakt

W kontekście zielonej chemii analitycznej najczęściej omawianymi obszarami analityki są etapy rozdzielania analitów i przygotowywania próbek do analizy, gdzie zużywa się największe ilości rozpuszczalników i odczynników. Priorytetem jest zmniejszenie ich ilości oraz wprowadzanie alternatywnych, bardziej bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska rozpuszczalników, tzw. zielonych rozpuszczalników (m.in. ciecze jonowe, płyny w stanie nadkrytycznym, a także część z rozpuszczalników organicznych). Jednoznaczne wskazanie najbardziej zielonego rozpuszczalnika jest niemożliwe, gdyż jego wybór stanowi zadanie złożone, zależne od konkretnego przypadku (anality, matryca). Istotne są właściwości danego rozpuszczalnika, wpływające na jego uciążliwość oraz los środowiskowy. Niestety wciąż brakuje systemów oceny rozpuszczalników dedykowanych analityce chemicznej, które pozwoliłyby na wieloaspektową analizę. Wskazówką przy opracowywaniu procedur analitycznych mogą być systemy doboru rozpuszczalników sporządzone przez przemysł farmaceutyczny. W artykule wyjaśniono charakterystykę zielonego rozpuszczalnika, przedstawiono zalety oraz ograniczenia poszczególnych grup rozpuszczalników stosowanych w chemii analitycznej, a także omówiono i porównano zielony charakter rozpuszczalników na podstawie ich różnych właściwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 336 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2020 Malamut)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 40 - 45,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Bystrzanowska M., Tobiszewski M.: Zielone rozpuszczalniki w analityce chemicznej// Analityka: Nauka i Praktyka -,nr. 2 (2020), s.40-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 181 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi