Zintegrowane sterowanie stężeniem tlenu w oczyszczalni ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowane sterowanie stężeniem tlenu w oczyszczalni ścieków

Abstrakt

Napowietrzanie jest jednym z najważniejszych i najdroższych procesów w oczyszczalni ścieków. Powodem tego są: różne skale czasowe w dynamice wewnętrznej procesów i elementów związanych z napowietrzaniem, mieszany charakter zmiennych steruących, przyjmujących wartości zarówno ciągłe, jak i dyskretne, ograniczenia czasowe na możliwości włączania dmuchaw powietrza, nieliniową dynamikę rozpuszczonego tlenu i systemu napowietrzania, dużą zmienność ilości i jakości dopływających ścieków, a także silne interakcje zachodzących procesów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R.: Zintegrowane sterowanie stężeniem tlenu w oczyszczalni ścieków // Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie.. -., nr. nr 9 = 18 (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi