Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w procesie rewitalizacji miast polskich. Integrated Operational Programme For Regional Development in the Process of Polish Cities Revitalization. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w procesie rewitalizacji miast polskich. Integrated Operational Programme For Regional Development in the Process of Polish Cities Revitalization.

Abstrakt

Wobec przygotowań do przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości wspierania rewitalizacji polskich miast. Jedną z nich jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. stanowiący część Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Program ma być współfinansowany z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego EFS (European Social Fund - ESF) w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.W ramach lokalnych programów rewitalizacji dla wybranych obszarów, fundusze strukturalne ZPORR mogą być pozyskiwane m. in. na takie cele jak: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, wyrównywanie szans, czy też na rozwój turystyki.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Poczobut J.: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w procesie rewitalizacji miast polskich. Integrated Operational Programme For Regional Development in the Process of Polish Cities Revitalization. // / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi