Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu

Abstrakt

W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu jest opis problemu, założenia do projektu oraz jego cele.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 1, strony 429 - 436,
ISSN: 1895-8281
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krystek R., Sitarz M., Żurek J., Gucma S.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1=4 (2008), s.429-436
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 138 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi