ZINTEGROWANY SYSTEM DOMOWEGO MONITORINGU PARAMETRÓW MEDYCZNYCH OSÓB STARSZYCH I CHORYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZINTEGROWANY SYSTEM DOMOWEGO MONITORINGU PARAMETRÓW MEDYCZNYCH OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

Abstrakt

Proponowane rozwiązania mają na celu wspomaganie osób starszych i chorych, tak by mogły jak najdłużej mieszkać i żyć samodzielnie ze zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa, iż są nadzorowane i w razie nagłego zagrożenia życia nie pozostaną bez pomocy. System jednocześnie nie narusza poczucia zachowania prywatności i intymności, gdyż nie są używane do monitoringu kamery wizyjne czy też stały nasłuch audio. Dodatkowo gromadzone informacje z czujników są możliwe do prezentacji zarówno dla lekarza specjalisty jak i dla osoby wspomaganej, która często ma ograniczony poziom percepcji. System oprócz gromadzenia i przetwarzania informacji z czujników umożliwia komunikację osoby wspomaganej z osobami bliskimi z wykorzystaniem nowoczesnych mediów typu komunikatory głosowe, video czy tekstowe. Stworzono uproszczony interfejs do obsługi tego typu usług tak by osoby z deficytem umiejętności obsługi komputera były w stanie poradzić sobie z wykonaniem tego typu zadań. Najczęściej wspomagane osoby starsze lub przewlekle chore mają ograniczoną mobilność i są w znacznym stopniu uzależnione od pomocy osób trzecich. Opracowany system ma wspomagać takie osoby w jak najdłuższym okresie samodzielnego funkcjonowania we własnym środowisku domowym. System podnosi poczucie bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do osoby wspomaganej jak również dla rodziny, która na bieżąco może otrzymywać komunikaty o stanie wybranych parametrów życiowych oraz aktywności wspomaganej bliskiej osoby. W momencie wystąpienia incydentu zagrażającego życiu (incydent kardiologiczny, udar mózgu, zasłabnięcie w wannie) system wygeneruje odpowiedni alert, który umożliwi podjęcie czynności ratunkowych. Opracowane rozwiązanie składa się z systemu centralnego oraz podsystemów sprzętowo-programowych dla dedykowanych grup docelowych. System ma budowę modularną co umożliwia dostosowanie go do potrzeb konkretnej osoby wspomaganej. Ideę sytemu przedstawia Rys. 6.6.1. Urządzenia komunikują się z systemem centralnym wykorzystując interfejsy bezprzewodowe: Bluetooth oraz ZigBee.Innowacyjność rozwiązania polega, w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami, na możliwości ciągłego, niewymagającego uwagi osoby monitorowanej i tym samym nieuciążliwego nadzorowania wskaźników aktywności codziennej, monitorowania sygnałów życiowych. Innymi słowy, gdy pojawią się pierwsze objawy zagrażające życiu osoby wspomaganej zostaną one natychmiast zauważone i zasygnalizowane osobom sprawującym opiekę bezpośrednią lub pośrednią.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek M., Bujnowski A., Rumiński J., Kocejko T., Wtorek J.: ZINTEGROWANY SYSTEM DOMOWEGO MONITORINGU PARAMETRÓW MEDYCZNYCH OSÓB STARSZYCH I CHORYCH// Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7/ : , 2019, s.621-640
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 208 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi