Zintegrowany układ napędu hydraulicznego nowatorskiego systemu wodowania łodzi ratunkowych z dużego statku pasażerskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany układ napędu hydraulicznego nowatorskiego systemu wodowania łodzi ratunkowych z dużego statku pasażerskiego

Abstrakt

Prezentowany artykuł jest kontynuacją prac [5,6 i7] dotyczących nowatorskich koncepcji urządzeń ewakuacji ludzi z dużych statków pasażerskich. Przedstawiono w nim nowy zintegrowany układ napędu i sterowania hydraulicznego wyciągu łańcuchowego z zamocowanymi na nim łodziami ratunkowymi oraz furto-rampy rufowej. Dodatkowymi elementami nowości jest zastosowanie tu furto-rampy z elementem wypornościowym i zwiększenie jej funkcji do samoczynnego dostosowania kąta jej wychylenia roboczego w przypadku znacznego przegłębienia statku na dziób. Zwiększa to bezpieczeństwo i komfort ewakuacji w tych trudnych warunkach, ale wymagało opracowania bardziej złożonego układu napędu i sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 261 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dymarski C.: Zintegrowany układ napędu hydraulicznego nowatorskiego systemu wodowania łodzi ratunkowych z dużego statku pasażerskiego// Badanie, konstrukcja, i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut Technuki Górniczej KOMAG, 2011, s.261-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi