Zjawisko kawitacji ultradźwiękowej, jego zastosowania oraz metodyka badań niszczenia, które powoduje - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjawisko kawitacji ultradźwiękowej, jego zastosowania oraz metodyka badań niszczenia, które powoduje

Abstrakt

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę zjawiska kawitacji, ze szczególnym naciskiem na kawitację wywołaną ultradźwiękami. Nakreślony został mechanizm niszczenia kawitacyjnego powierzchni po czym opisane zostały współczesne zastosowania zjawiska z zakresu techniki oraz medycyny. Przedstawiono również główne założenia metodyki badań niszczenia kawitacyjnego za pomocą generatora ultradźwięków zgodne z normą ASTM-G32 oraz skonfrontowano z nią stanowisko badawcze dostępne na PG . W dalszej części opisano problemy związane z nakreśloną metodyką napotkane podczas wstępnych badań na wspomnianym stanowisku oraz zaproponowano sposób ich rozwiązania. Następnie nakreślone zostały cele kolejnych badań związanych z niszczeniem próbek wklęsłych oraz badaniem zachowania się chmury kawitacyjnej, by w podsumowaniu scharakteryzować pole na którym wyniki planowanych badań stanowić będą wartość dodaną.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dokonania Młodych Naukowców strony 652 - 657,
ISSN: 2300-4436
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kmieć M., Zasińska K.: Zjawisko kawitacji ultradźwiękowej, jego zastosowania oraz metodyka badań niszczenia, które powoduje// Dokonania Młodych Naukowców. -., nr. 1(2) (2015), s.652-657
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 237 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi