Zjawisko mobbingu we współczesnym środowisku pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjawisko mobbingu we współczesnym środowisku pracy

Abstrakt

Rozdział odnosi się do zjawiska mobbingu we współczesnym środowisku pracy. Charakteryzowane jest zjawisko mobbingu, m.in. terminologia, rodzaje, fazy powstawania, skala zjawiska. Przedstawiono również kluczowe aspekty omawianego pojęcia, jak m.in.: ofiara, sprawca, przyczyny występowania i skutki. Zaprezentowano również sposoby przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wybrane aspekty strony 197 - 228
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Baranowska A., Tomczak M. T.: Zjawisko mobbingu we współczesnym środowisku pracy// Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty/ ed. Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka Warszawa: Difin SA, 2017, s.197-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 233 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi