Złożone oddziaływanie smarów na własności warstw wierzchnich stalowych par ciernych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Złożone oddziaływanie smarów na własności warstw wierzchnich stalowych par ciernych

Abstrakt

Węglowodory zawarte w smarach w specyficzny sposób działają na elementy par ciernych wykonane z metali i ich tlenków, będących katalizatorami. Znanymi katalizatorami są: żelazo, nikiel, platyna i pallad. W smarowanych, stalowych parach ciernych zachodzi katalityczna, chemisorbcyjna dysocjacja węglowodorów zawartych w smarze. Opisano badania wpływu tej dysocjacji na sprężyste i tłumiące własności próbek stalowych. Wynik tych badań porównano z wynikami badań tribologicznych przeprowadzonych dla tych samych kilkunastu środków smarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 1527 - 1539,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Neyman A.: Złożone oddziaływanie smarów na własności warstw wierzchnich stalowych par ciernych// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 5(185) (2002), s.1527-1539
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi