Zmiana w przedsiębiorstwie. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka.Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 106-114, 2 rys. bibliogr. 8 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiana w przedsiębiorstwie. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka.Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 106-114, 2 rys. bibliogr. 8 poz.

Abstrakt

Obecna sytuacja polskich przedsiębiorstw jest niezwykle trudna. Zmienne otoczenie w postaci coraz większej konkurencji, zmienne przepisy prawa, zmiany granic Unii Europejskiej, a także trudności w ściąganiu należności powodują destabilizację przedsiębiorstwa. Często ta chwiejność przedsiębiorstwa przeradza się w jej upadek.Dokonując badań zmian zachodzących w przedsiębiorstwach zauważyłam, że próbują one różnymi metodami „nadążyć” za tymi zmianami. Nie jest to proste. Nie wszystkie firmy potrafią wyraźnie zdefiniować cel zmiany, a jedynie łapią na chybił trafił dostępnych technik jak koła ratunkowego.Takie postępowanie jest niewłaściwe. Nie prowadzi do zrównoważenia pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu, ale często do jeszcze większej jego destabilizacji. Stąd konieczność określenia metod oceny zmiany i jej kierunku, konieczność uświadomienia podstawowych elementów składowych zmiany, zasad jej projektowania oraz zasad oceny wyników działań.Opisane w artykule zagadnienia pozwalają w stosunkowo klarowny sposób, przy wykorzystaniu jedynie czterech mierników (trzech w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych) dokonać pomiaru i oceny zmiany oraz jej wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Mierniki te pozwalają skoncentrować zmiany na celu, który wyznaczy sobie przedsiębiorstwo, co jak wynika z badań znacznie podnosi skuteczność zmiany.W końcowej części artykułu zaprezentowano wytyczne do kształtowania i ewolucji zmian w przedsiębiorstwie. To ważny aspekt zmiany. Wiele przedsiębiorstw podejmując decyzję o zmianie stawia sobie zbyt duże wymagania, którym nie mogą sprostać. Stąd konieczność wskazania drogi rozwoju zmiany.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi