Zmiany funkcji przestrzeni portowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany funkcji przestrzeni portowych

Abstrakt

Transformacje przestrzeni portowych na przykładzie wybranych miast skandynawskich. Otwieranie się miast na wodę, odsuwanie tradycyjnych portów handlowych od ludności. Elementy wody w urbanistyce, wykorzystanie starego taboru. Znaczenie przystani pasażerskich i promowych w centrach, unikanie dominant.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 738 - 742,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Zmiany funkcji przestrzeni portowych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2012), s.738-742
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi