Zmiany jakości osadów ściekowych podczas długookresowego unieszkodliwiania w basenach trzcinowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany jakości osadów ściekowych podczas długookresowego unieszkodliwiania w basenach trzcinowych

Abstrakt

Osady ściekowe pobierano z czterech pomiarowych basenów trzcinowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w: Rudkobing, Naskov, Vallo oraz Helsinge k. Kopenhagi. We wszystkich oczyszczalniach stosowano wysokoefektywne metody biologicznego usuwania zanieczyszczeń.Osady ściekowe zostały pobrane wzdłuż profilu pionowego, który podzielono na jednakowe 10 cm warstwy. Zebrane w punktach poboru warstwy osadów ściekowych poddawano uśrednieniu.Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w osadach ściekowych unieszkodliwianych w basenach trzcinowych wraz z głębokością następował wzrost stężenia suchej masy, natomiast stężenie substancji organicznej ulegało obniżeniu (z 51,4 do 36,6%). Wraz z głębokością następowała akumulacja związków fosforu. Wartości średnich stężeń Pog wzrastały z 3,5 do 5,2%s.m. Natomiast stężenia azotu Kiejdahla ulegały zmniejszeniu od 2,8 do 1,5%s.m.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K.: Zmiany jakości osadów ściekowych podczas długookresowego unieszkodliwiania w basenach trzcinowych// Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej.. -., nr. nr 23 (2007), s.599-610
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi