ZMIANY METODOLOGICZNE W RACHUNKACH NARODOWYCH I ICH WPŁYW NA WYBRANE MIARY KONKURENCYJNOŚCI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZMIANY METODOLOGICZNE W RACHUNKACH NARODOWYCH I ICH WPŁYW NA WYBRANE MIARY KONKURENCYJNOŚCI

Abstrakt

Konkurencyjność uznawana jest za jeden z ważniejszych elementów globalnego życia społeczno-ekonomicznego. W skali makro konkurencyjność danej gospodarki jest utożsamiana z jej zdolnością do tworzenia w długim okresie większego bogactwa w stosunku do innych gospodarek narodowych oraz zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wpływu zmian metodologicznych w rachunkach narodowych stosowanych w UE od roku 2010 na wybrane miary konkurencyjności. Zakres opracowania obejmuje przegląd literatury oraz zgromadzenie materiałów źródłowych, które zostaną zaprezentowane w części empirycznej. W badaniach zostanie wykorzystana metoda indukcji oraz elementy statystyki opisowej. W opracowaniu wykazano wpływ zmian metodologicznych w Rachunkach Narodowych i Regionalnych na kształtowanie się wybranych mierników konkurencyjności gospodarki

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej strony 227 - 236
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: ZMIANY METODOLOGICZNE W RACHUNKACH NARODOWYCH I ICH WPŁYW NA WYBRANE MIARY KONKURENCYJNOŚCI// W : Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej/ ed. Alina Grynia Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwerystet w Białymstoku, 2015, s.227-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi