Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

Abstrakt

Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie funkcjowania przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zaobserwowanych kierunków zmian na lokalnym rynku pracy na przykładzie województwa pomorskiego, na które zwrócono uwagę podczas pzreprowadzania badań ankietowych w okresie maj-sierpień 2007 w 150 przedsiębiorstwach sektora MSP.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych [Dokument elektroniczny]
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim// Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych [Dokument elektroniczny]/ ed. redaktor naukowy: Danuta Kopycińska. - Dane tekstowe. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi