Zmiany stężeń siarczanów w wodach podziemnych piętra czwartorzędowego Gdańska na Tarasie Nadmorskim = The sulphates concentration in the quaternary aquifer of the marine terrace in Gdańsk - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany stężeń siarczanów w wodach podziemnych piętra czwartorzędowego Gdańska na Tarasie Nadmorskim = The sulphates concentration in the quaternary aquifer of the marine terrace in Gdańsk

Abstrakt

Długoletnia eksploatacja wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego na Tarasie Nadmorskim doprowadziła do zmian składu chemicznego pobieranej wody. Zmiany te można ocenić m.in. na podstawie zawartości jonu siarczanowego, uważanego za jeden ze wskaźników antropopresji. W tym celu określono naturalne i aktualne tło hydrogeochemiczne oraz porównano ich zakresy. Stwierdzono wzrost stężeń jonu siarczanowego, różny jednak na poszczególnych ujęciach Tarasu. Ciekawy okazał się zakres naturalnego tła dla tego obszaru, różniący się od typowych stężeń występujących w strefie zasilania, czyli na Pojezierzu Kaszubskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Przewłócka M.: Zmiany stężeń siarczanów w wodach podziemnych piętra czwartorzędowego Gdańska na Tarasie Nadmorskim = The sulphates concentration in the quaternary aquifer of the marine terrace in Gdańsk// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi