Zmiany w architekturze i przeznaczeniu obiektów więziennych przy ulicy Kurkowej i jej okolicy w XIX i XX wieku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany w architekturze i przeznaczeniu obiektów więziennych przy ulicy Kurkowej i jej okolicy w XIX i XX wieku

Abstrakt

Tekst dotyczy historii budowy i funkcji kompleksu zabudowy sądowniczo-więziennej przy ul. Kurkowej w Gdańsku

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Więziennictwa Polskiego strony 21 - 31,
ISSN: 1230-4433
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hirsch R.: Zmiany w architekturze i przeznaczeniu obiektów więziennych przy ulicy Kurkowej i jej okolicy w XIX i XX wieku// Przegląd Więziennictwa Polskiego. -., nr. 46 (2005), s.21-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi