Zmiany w uczelni - ku organizacji hipertekstowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany w uczelni - ku organizacji hipertekstowej

Abstrakt

W opracowaniu pokrótce przedstawiono wyzwania stające wobec współczesnych uczelni - organizacji aktywnie współtworzących społeczeństwo wiedzy. Uznano, że obecne struktury organizacyjne uczelni nie sprzyjają efektywnemu przepływowi wiedzy. Zaproponowano zorganizowanie uczelni wykorzystując model organizacji hipertekstowej autorstwa Nonaki i Takeuchiego. W konkluzji uznano, że poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych w uczelniach jest konieczne a organizacja hipertekstowa może służyć kreowaniu, doskona-leniu organizacyjnego rozwoju oraz wykorzystaniu wiedzy w uczelni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja strony 241 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Zmiany w uczelni - ku organizacji hipertekstowej// Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja/ ed. redaktor naukowy Jan Skalik. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s.241-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi