Zmiany w wydatkach jednostek samorządu regionalnego na tle światowego kryzysu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany w wydatkach jednostek samorządu regionalnego na tle światowego kryzysu

Abstrakt

W artykule zbadano czy w ślad za pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju, która od strony finansów publicznych objawia się między innymi zmniejszonymi wpływami do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeniu uległy również wydatki jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego strony 375 - 388
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Zmiany w wydatkach jednostek samorządu regionalnego na tle światowego kryzysu// Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego/ ed. red. nauk. Z. Strzelecki. Warszawa: Oficyna Wydaw. SGH, 2011, s.375-388
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi