Zmiany w zasadach ochrony odgromowej obiektów budowlanych według norm serii pn-en 62305 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany w zasadach ochrony odgromowej obiektów budowlanych według norm serii pn-en 62305

Abstrakt

W pracy przedstawiono aktualne podstawy prawne projektowania i wykonywania systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych. Wskazano nowe zasadnicze zalecenia norm serii PN-EN 62305, które zastąpiły dotychczas stosowane przedmiotowe normy krajowe i międzynaro-dowe. Zwrócono szczególna uwagę na ocenę ryzyka szkód pioru-nowych w obiektach budowlanych i instalacjach związanych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 97 - 104,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Boryń H., Olesz M.: Zmiany w zasadach ochrony odgromowej obiektów budowlanych według norm serii pn-en 62305// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 27 (2010), s.97-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi