Zmiany zachodzące w komórkach mikroorganizmów pod wpływem podwyższonego ciśnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany zachodzące w komórkach mikroorganizmów pod wpływem podwyższonego ciśnienia

Abstrakt

Mechanizm śmierci mikroorganizmów w warunkach wysokociśnieniowych jest bardzo złożony i nie został w pełni wyjaśniony. Ciśnienia rzędu 5-40 MPa zazwyczaj nie prowadzą jeszcze do śmierci komórek, lecz powodują zmiany ich kształtu i wymiarów lub ruchliwości. W przypadku niektórych mikroorganizmów, głównie grzybów, wydłużenie komórki może prowadzić do mechanicznego rozerwania naprężonej ściany komórkowej i w efekcie do inaktywacji komórki. Uważa się, że główną przyczyną śmierci bakterii pod wpływem zwiększonego ciśnienia są zmiany w błonie cytoplazmatycznej, która traci swój półprzepuszczalny charakter. Według niektórych autorów efekt letalny wiąże się także z denaturacją kluczowych enzymów i wskutek tego z zahamowaniem podstawowych przemian metabolicznych. Ciśnienie w znaczący sposób działa na rybosomy, a proces biosyntezy białka jest bardzo wrażliwy na zmiany ciśnienia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Medycyna Weterynaryjna nr 63, strony 1285 - 1290,
ISSN: 0025-8628
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Malinowska-Pańczyk E., Kołodziejska I.: Zmiany zachodzące w komórkach mikroorganizmów pod wpływem podwyższonego ciśnienia// Medycyna Weterynaryjna. -Vol. 63., (2007), s.1285-1290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi