Zmiany zasolenia na ujęciu ''Czarny Dwór'' w świetle eksploatacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany zasolenia na ujęciu ''Czarny Dwór'' w świetle eksploatacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego

Abstrakt

W wyniku intensywnej eksploatacji ujęcia ''Czarny Dwór'' nastąpił wzrost stężenia chlorków w latach 80-tych i 90-tych, będący efektem intruzji wód morskich. Obecnie obserwuje się znaczny spadek ich koncentracji i cofanie się frontu zasolonych wód z warstwy wodonośnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Współczesne Problemy Hydrogeologii strony 273 - 280
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przewłócka M.: Zmiany zasolenia na ujęciu ''Czarny Dwór'' w świetle eksploatacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego// Współczesne Problemy Hydrogeologii/ : , 2003, s.273-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi