Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii

Abstrakt

W referacie zaprezentowano proces miniaturyzacji filtru pasmowo-przepustowego, zbudowanego w oparciu o sprzężone linie mikropaskowe, polegający na zastosowaniu dwóch komplementarnych technik: (i) zmianie geometrii sprzężonych sekcji linii mikropaskowych za pomocą krzywych fraktalnych von Kocha drugiej iteracji w celu skrócenia zewnętrznych sekcji linii sprzężonych oraz zwiększeniu tłumienia w paśmie zaporowym dla częstotliwości 2f0 oraz (ii) wprowadzeniu perforacji paska sygnałowego prowadzących do dodatkowej redukcji wymiarów struktury. Wyniki eksperymentalne cechuje znaczne podobieństwo do charakterystyk teoretycznych. Ponadto, zastosowanie proponowanych, komplementarnych metod miniaturyzacji pozwoliło osiągnąć ~27% redukcji długości komponentu oraz ponad 50 dB tłumienie dla drugiej harmonicznej, co świadczy o zasadności dyskutowanego procesu miniaturyzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Radtke K., Kurgan P., Bekasiewicz A., Kitliński M.: Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii// Wiadomości Elektrotechniczne. -., nr. Nr 11 (2011),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi