Zmodyfikowana metoda redukcji drgań podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych narzędziami wieloostrzowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmodyfikowana metoda redukcji drgań podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych narzędziami wieloostrzowymi

Abstrakt

W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną metodę doboru sztywności zamocowania przedmiotu wielkogabarytowego do stołu obróbkowego, mającą na celu redukcję poziomu drgań względnych narzędzie-przedmiot obrabiany podczas frezowania czołowego narzędziem wieloostrzowym. Przedmiotowa modyfikacja polega na rozwinięciu opracowanej wcześniej metody wyznaczania optymalnego docisku zamocowania w ten sposób, że pracę sił skrawania na kierunku szerokości warstwy szacuje się dla wszystkich ostrzy narzędzia będących w kontakcie z przedmiotem. Wyniki prognozowania najlepszych wariantów mocowania przedmiotu są zgodne z uzyskanymi wcześniejszą metodą, której trafność prognozowania została potwierdzona wynikami pomiarów drgań narzędzie-przedmiot podczas frezowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Stawicka-Morawska N.: Zmodyfikowana metoda redukcji drgań podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych narzędziami wieloostrzowymi// / : , 2020, s.67-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi