Znaczenie i dynamika efektuacji w działaniach zespołów projektowych IT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie i dynamika efektuacji w działaniach zespołów projektowych IT

Abstrakt

Cel: Celem opracowania jest sprawdzenie, na ile wdrażanie zasad efektuacji jest korzystne dla efektywności zespołów projektowych pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami i czy wpływa na ich satysfakcję. Metodyka badań: Badania ilościowe zrealizowano w studenckich zespołach projektowych z branży IT, opracowujących rozwiązania na zlecenie interesariuszy zewnętrznych. Do pomiaru zmiennych wykorzystano autorskie kwestionariusze. Przeanalizowano dynamikę modelu działań zespołów na dwóch etapach realizacji projektu. Wyniki badań: Wyniki pokazały małą zmienność modeli podejmowania decyzji w procesie realizacji projektu. Potwierdzono znaczenie integrowania efektuacyjnych i kauzalnych założeń w różnych obszarach funkcjonowania zespołu. Wnioski: Hybrydowy model podejmowania decyzji jest czynnikiem istotnym dla efektywności zespołu. Wkład w rozwój dyscypliny: Analiza efektywności zespołów projektowych w kontekście zasad efektuacji jest zupełnie nowym podejściem w polskiej literaturze przedmiotu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie strony 79 - 90,
ISSN: 1898-6447
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Znaczenie i dynamika efektuacji w działaniach zespołów projektowych IT// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie -,iss. 2(992) (2021), s.79-90
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15678/znuek.2021.0992.0205
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi